Teach for Belgium

Teach for Belgium

De visie van Teach for Belgium is dat het succes van jongeren niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door in te zetten op de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in scholen met een lage socio-economische index. De organisatie werkt hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld.

Teach for Belgium is actief in het secundair onderwijs in de Franse gemeenschap en breidt haar activiteiten in 2016 uit naar de Vlaamse Gemeenschap.
Vandaag geven 51 leerkrachten van Teach for Belgium les in 32 scholen in de Franse gemeenschap. Het doel en het financieel plan opgesteld door Teach for Belgium voorziet in de rekrutering, selectie, plaatsing, vorming en begeleiding van een derde lichting van zestig leerkrachten voor september 2016 en dit verspreid over de Franse en Vlaamse Gemeenschap.

De TAG foundation biedt Teach for Belgium een financiële ondersteuning van 15 000 euro voor het jaar 2016. Dit ter ondersteuning van de uitbreiding van haar activiteiten naar de Vlaamse Gemeenschap.

De TAG foundation deelt de visie van Teach for Belgium dat hoogopgeleide, gemotiveerde leerkrachten een katalysator zijn in een onderwijs van gelijke kansen voor iedereen.

http://teachforbelgium.org