H&H Education
Epicurius project

Epicurius

Hadi & Hoti Education (Leidende Uil), is een educatieve IVZW opgericht in België door postgraduaten aan de verschillende Vlaamse universiteiten. De organisatie is opgebouwd uit jonge professionals met een diverse educatieve en etnische achtergrond. Aldus kan de organisatie beroep doen op de expertise van ingenieurs, economisten, politieke wetenschappers, doktoren, filosofen etc. welke een Belgische achtergrond of een migratieachtergrond hebben. H&H Education wenst aan de kansarme jeugd de mogelijkheid te bieden om degelijk onderwijs te volgen en tracht hierbij structuren in het onderwijs op te zetten en de bestaande formele structuren te assisteren en te versterken.

H&H Education wil een bijzondere positie innemen in zowel de huidige ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot educatie als het Belgisch onderwijslandschap en dit doormiddel van het online aanbieden van onderwijs in de vorm van gratis lessen, seminaries en workshops, hetgeen een groot gedeelte van de huidige problematiek in het onderwijs kan verhelpen.

Het project Epicurius is een online platform dat zich richt tot kansarme jongeren met zowel Vlaamse, migranten, als vluchtelingen achtergrond. Op dit platform kunnen jongeren in het secundair onderwijs, ongeacht hun financiële of sociale drempels, gratis begeleiding en ondersteuning krijgen die hen kan helpen in het benutten van hun talenten. Het platform zal zowel dienen als een online centraal informatiepunt van waaruit alle relevante informatie aangaande het verenigingsleven en het hongeronderwijs in Vlaanderen gratis beschikbaar is. Als een centrale plaats waar online gratis bijlessen aangeboden zullen worden, specifiek ontworpen voor de noden van deze jongeren.