KRAS Jeugdwerk

KRAS Jeugdwerk

Huiswerkklasjes en spelend leren

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie. In verschillende activiteitencentra en op diverse plekken in de stad verzorgen zij een educatief en cultureel aanbod in de vrije tijd van kansarme kinderen, tieners en jongeren.

Kras vind je in buurten waar maatschappelijke uitsluiting sterk speelt. In de vijf steunpunten samen bereikt Kras momenteel meer dan 4000 kinderen, tieners en jongeren. Zowel jongens als meisjes en met de meest diverse culturele achtergronden of origines: België, Marokko, Turkije, Ex-Yoegoslavië, Albanië, Roemenië, Polen, Kongo, Angola…

De TAG Foundation geeft Kras een finaciële ondersteuning van 15 950 euro voor het jaar 2016.
Met dit bedrag zal Kras een extra vrijwilligerspoel opstraten van 10 personen die na een specifieke opleiding zullen ingezet worden in huiswerkklasjes en activiteiten van spelend leren in de vijf steunpunten. Het doel van dit project is kinderen uit het lageronderwijs na de schooluren een extra ondersteuning te bieden bij het maken van hun huiswerk en hun leerproces in het algemeen.

http://www.krasjeugdwerk.be