Projecten gesteund door TAG

De opbrengsten van de verkoop van kunstwerken gaan integraal naar educatieve projecten voor kansarme kinderen in België.

Momenteel steunen we vijf projecten, KRAS Jeugdwerk in Antwerpen met huiswerkklasjes en het project Spelend Leren, Teach for Belgium in Brussel en Antwerpen, LEONhuis in Hasselt en het project Epicurius van H&H Education in Vlaanderen. De steun varieert tussen de 5000 en 15000 euro. Onze ambitie is om deze financiële steun te blijven bieden over een periode van drie jaar zodat projecten kunnen opgestart worden, opgevolgd worden en resultaten aantoonbaar kunnen worden. Om dit te kunnen garanderen behouden we het resterende bedrag van onze opbrengsten als reserve voor het komende jaar.

Hieronder vindt u meer informatie over de visie en werking van de organisaties welke TAG financieel ondersteunt.

Kinderarmoede

Projecten

De harde feiten van kinderarmoede

In ons land lijden relatief méér kinderen onder armoede of deprivatie dan de rest van de bevolking. 18,7% Van de kinderen leeft onder de armoedegrens, ten opzichte van 15,3% van de totale bevolking. Deze cijfers zijn schrijnend, maar worden nog schrijnender wanneer tal van studies aantonen dat armoede van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven.

In België leeft 1 op 5 kinderen onder de armoedegrens.

Armoede is meer dan alleen maar een gebrek aan inkomsten. Ze raakt mensen en meer bepaald kinderen in alle aspecten van hun leven. Slechte voeding, kwetsbare gezondheid, een gevoel van schaamte en minderwaardigheid, een beperking van onderwijsmogelijkheden evenals uitsluiting van sociale activiteiten. Het zijn slechts enkele van de aspecten die een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling en het leven van kinderen die door armoede getroffen worden. Maar de schade die hier veroorzaakt wordt, tijdens de kinderjaren, vermindert de kansen aanzienlijk om er later, als volwassene uit te geraken.

Investeren in de ontwikkeling en opleiding van kansarme kinderen levert een aanzienlijke winst op.

Onderzoek heeft uitgewezen dat onderwijs dé hefboom is die het voor kansarme kinderen mogelijk kan maken om uit de armoede te geraken.

De kans op armoede halveert als je een diploma secundair onderwijs hebt. Die kans halveert opnieuw met een diploma hoger onderwijs.

Maar, kinderen waarvan de ouders slechts een diploma lager onderwijs hebben, hebben zelf maar 3,2% kans om naar de universiteit te gaan. Of anders gesteld, kinderen van hoogopgeleide ouders hebben bij ons 6 keer meer kans om hogere studies aan te vatten.
Een performant onderwijssysteem zou het voor iedereen mogelijk moeten maken om zijn of haar talenten te ontwikkelen en een weg te vinden, in welke richting dan ook. De sociale afkomst van de leerlingen zou hierbij geen rol mogen spelen.

Ondanks de ontegensprekelijke inspanningen van de overheid en de scholen op het gebied van gelijke kansen onderwijs, blijft de sterke correlatie tussen de sociaaleconomische thuissituatie van de leerlingen en hun prestaties bestaan.

Jongeren uit kansarme gezinnen verlaten het onderwijs doorgaans met een lager opleidingsniveau dan de gemiddelde leerling of zonder diploma of zelfs feitelijk ongeletterd.

De TAG Foundation wil helpen deze vicieuze cirkel te doorbreken door verenigingen die aanvullend buitenschools onderwijs voor kansarme kinderen aanbieden mede financieel te ondersteunen.

Draag jij de initiatieven van The Art of Giving Foundation een warm hart toe? Dan kan jouw bijdrage mede het verschil maken in het leven van deze kinderen.

IK WIL EEN KUNSTWERK KOPEN EN DAARMEE DE ACTIVITEITEN VAN THE ART OF GIVING FOUNDATION STEUNEN
IK WIL EEN HUISKAMERCONCERT BIJWONEN EN DAARMEE DE ACTIVITEITEN VAN THE ART OF GIVING FOUNDATION STEUNEN
IK WIL KINDEREN HELPEN MET EEN GIFT
IK WIL ANDEREN OP TAG ATTENDEREN